Espolarte - Feliciano, a kardszárnyú delfin - Bezerédy Imre története - Rossz b(l?)efejezés

Sigurður Sigurjonssonnak, kinevezték hóhérrá, Bezerédyt a hátára fordították, és lecsapott a Tórshavnban kovácsolt penge. Sigurður Sigurjonsson alig félórás munkával humánus módon elválasztotta Bezerédy fejét a testétől.

Bezerédy gyásszertartása

Sigurður Sigurjonsson, akit börtönévei alatt nem éppen jól tápláltak, kijelentette, hogy Bezerédy húsát a feröeri törvények szerint kell szétosztani. Eszerint őt mindenképpen megilleti egy egész delfin, míg a maradékot egyenlően kell elosztani a város lakói között. A korlátozott matematikai intelligenciájú Rákóczi hosszasan számolgatta a kivégzett delfineket, de egynél tovább nem jutott.

Sigurður Sigurjonsson megkapta az 57 mázsa súlyú Bezerédyt azzal a megkötéssel, hogy együltő helyében el kell fogyasztania. Kést, villát vett elő, és nekilátott a falatozásnak. Négy és fél órával később, 3 kg szalonna és 5 kg rostélyos, valamint 2 vekni kenyér és két liter ötputtonyos tokaji aszú elfogyasztása után a jeles feröeri hős megpukkadt. Megérdemelte. Vörös húsra fehér bort inni...

Ekkor Rákóczi elkészíttette a beígért tízezer adag gulyáslevest, és a sárospatakiak addig ettek, míg mind betegek nem lettek. Akkor a maradékot Mezőtóhát határában, jeltelen sírba eltemették. Bezerédy zsírja és csontjai fölött hólyagos habszegfű és izlandi orchideák nőnek.

"Kicsi gyere whalem orcát vágni,
vár most reá a halál,
addig kell az ilyet kivégezni,
míg vizes a határ.

Ez a halál, ugye, nincs mit tenni,
eltorzítom a fejem:
addig kell nekem is elvérezni,
míg tart a szerelem."

(Korabeli népballada részlete)

Az Orca Bajtársi Szövetség évek óta hiába szorgalmazza, hogy Bezerédy Imrét habilitálják re, földi maradványait hantolják ki, és temessék illő módon az Atlanti-óceánba.

Bezerédy Imre nevét és egyes tetteit a hivatalos magyar történetírás máig megőrizte. Kevesen emlékeznek viszont arra, hogy Bezerédy Imre a kardszárnyú delfinek nagy múltú népéhez tartozott. Szomorú, de maguk a delfinek is megfeledkeztek róla. A Bezerédy személyével kapcsolatos kutatásokat Bóka László örökbecsű verse terelte a helyes irányba:

Üvölt a szél s a villámfényben
egy halott orca idekéklik
a szelíd szívű Rákóczi barátját
itt fejezték le, Bezerédyt.

Pór és úr között se választott,
sem Esze Tamás, sem Bercsényi.
Ezért gurult el a feje,
ezért halt itt meg Bezerédy.

Kurucok és labancok közt
két kulaccsal járt volna kútra.
Rákóczi és Pálffy között
alkudott egy harmadik útra.

Rákóczi sírt, barátja volt,
de kegyelemért hiába keresték,
s közszemlére tétette ki
levágott fejét, csonka testét.