Földrajzinév-bizottság határozatai

2. ülés (1990. március 7.)

2/101. Híd elnevezése. A bizottság úgy dönt, hogy a győri Lenin híd új neve Baross Gábor híd legyen.

3. (ad hoc) ülés (1990. március 22.)

3/102. Budapesti városrésznevek. A bizottság kifogásolja, hogy a nagyobb területekre vonatkozó nevek önmagukban nem, csak kettős nevek előtagjaként szerepelnek a jegyzékben.
3/103. Budapesti városrésznevek. A bizottság támogatja, hogy Gercsény neve Gercse legyen.
3/104. Budapesti városrésznevek. A bizottság a Budakeszierdő nevet helytelennek találja.
3/105. Budapesti városrésznevek. A bizottság úgy találja, hogy a Rózsadomb és Rézmál neveket szét kell választani.
3/106. Budapesti városrésznevek. A bizottság úgy találja, hogy Megyer területét el kell határolni.
3/107. Budapesti városrésznevek. A bizottság szerint tisztázni kell bizonyos típusú városrésznevek egybeírásának kérdését.
3/108. Budapesti városrésznevek. A bizottság a Csepel-Béketér nevet helytelennek találja.
3/109. Budapesti utcanevek. A bizottság szerint nem helyes, ha semleges utcaneveket azért változtatnak meg, hogy ezáltal többes utcaneveket szüntessenek meg.
3/110. Budapesti utcanevek. A bizottság szerint nem helyes, ha erőltetetten névbokrokat hoznak létre azon az áron, hogy újabb többes utcanevek keletkeznek.

4. (ad hoc) ülés (1990. június 7.)

4/111. Budapesti városrésznevek. A bizottság véleménye szerint a városrésznevek között szerepelniük kell a nagyobb területeket összefoglaló neveknek (Kőbánya) is.
4/112. Budapesti városrésznevek. A bizottság szerint meg kell állapítani az előtag nélküli városrészneveket is (Pestszentlőrinc-Lakatostelep mellett Lakatostelep is).
4/113. Budapesti városrésznevek. A bizottság vezetője állásfoglalást küld a Fővárosi Tanácsnak.
4/114. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy dönt, hogy Debrecen-Vásártér állomás új neve Tócóvölgy legyen.
4/115. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy dönt, hogy Sajósenye állomás új neve Alsóboldva legyen.

5. (ad hoc) ülés (1990. december 20.)

5/116. Új község alakulása. A bizottság állást foglal az Egervár községből kiválni szándékozó településrészek nevéről.
5/117. Község nevének változása. A bizottság támogatja, hogy Tardosbánya új neve Tardos legyen.
5/118. MÁV-állomások neve. A bizottság úgy dönt, hogy Úttörőváros állomás új neve Csillebérc, Előre állomás új neve Virágvölgy, Ságvári-liget állomás új neve Szépjuhászné legyen.
5/119. Új község alakulása. A bizottság javasolja, hogy az új község neve Mátraszőllős helyett Mátraszőlős legyen.
5/120. Város nevének változása. A bizottság támogatja, hogy Leninváros új neve Tiszaújváros legyen.
5/121. Község nevének változása. A bizottság támogatja, hogy Pátró új neve Nemespátró legyen.
5/122. Országnevek. A bizottság úgy dönt, hogy Csehszlovákia új rövid neve Csehország-Szlovákia legyen.

6. ülés (1991. április 29.)

6/124. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 2. ülés jegyzőkönyvét.
6/125. Községegyesítés megszüntetése. A bizottság megállapítja, hogy a Bőny és Rétalap nevek alkalmasak az ismét önállóvá váló községek elnevezésére.
6/126. MÁV-állomások neve. A bizottság elfogadja a Tiszaújváros, Máza-Szászvár, Szászvár és Gilányi neveket.
6/127. Gutatőttős településrészének neve. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat állapítsa meg a Gutaháza településrésznevet.
6/128. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Bashalom név alkalmas az új község elnevezésére.
6/129. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Szaporca név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
6/130. Településrész- és közterületnevek. A bizottság tudomásul veszi az új nevekről kapott tájékoztatást.
6/131. Országnevek. A bizottság kisebb változtatásokkal elfogadja az országnévjegyzéket.

7. ülés (1991. május 27.)

1. Tájékoztatás Budapest új utcaneveiről.
2. Tájékoztatás Jászdózsa új utcaneveiről.
3. Tájékoztatás az Ungváron 1991. május 11-én a kárpátaljai magyar helységnevek ügyében tartott tanácskozásról.
4. Tájékoztató a nemzetiségi földrajzi nevekkel kapcsolatosan 1991. május 7-én tartott megbeszélésről.
7/132. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 6. ülés jegyzőkönyvét.
7/133. A bizottság javasolja, hogy valamennyi -töttös utótagú helységnévben a két rövid ö-s írásmódot állapítsák meg.
7/134. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy dönt, hogy a Landler Jenő Járműjavító állomás új neve Istvántelek legyen.
7/135. Ország- és országrésznevek. A bizottság elfogadja a következő ország- és országrészneveket: Azerbajdzsáni Köztársaság (eddig Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaság), Észt Köztársaság (eddig Észt Szovjet Szocialista Köztársaság), Grúz Köztársaság (eddig Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság), Kazah Köztársaság (eddig Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság), Kirgiz Köztársaság (eddig Kirgiz Szovjet Szocialista Köztársaság), Lett Köztársaság (eddig Lett Szovjet Szocialista Köztársaság), Litván Köztársaság (eddig Litván Szovjet Szocialista Köztársaság), Mianmar, Mianmari Államszövetség, Moldova, Moldovai Köztársaság (eddig Moldava, Moldavai Szovjet Szocialista Köztársaság), Örmény Köztársaság (eddig Örmény Szovjet Szocialista Köztársaság), Vatikánvárosi Állam és Szentszék (eddig csak Vatikánvárosi Állam mint teljes név). Németország egyes szövetségi tartományai: Alsó-Szászország, Bajorország, Bréma, Észak-Rajna-Vesztfália, Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Rajna-vidék-Pfalz, Szász-Anhalt, Szászország, Türingia.

8. ülés (1991. június 24.)

1. Tájékoztatás Maroslele új utcaneveiről.
2. Tájékoztatás arról, hogy a Szomáli Demokratikus Köztársaság névben a "szomáli" szó nem magyar jelző.
8/136. A bizottság a 7. ülés jegyzőkönyvét a következő változtatásokkal fogadja el: a 3. oldal 13. sorában a név helyesen Sarvaš.
8/137. A bizottság az előterjesztett Szervezeti és működési szabályzatot a következő változtatásokkal fogadja el: 8/138. A bizottság határozatai kapjanak számot.
8/139. A bizottság politikai-történelmi egységként a Kelet-Közép-Európa elnevezést tartja helyesnek.
8/140. A bizottság úgy határoz, hogy a Karcagból kiválni készülő Berekfürdő településrész önálló községként is ezt a nevet viselje.

9. ülés (1991. július 22.)

1. Tájékoztatás Brazília fővárosának Brazíliaváros magyar nevére vonatkozó javaslatról.

10. ülés (1991. december 4.)

1. Tájékoztatás jogszabályok módosításáról.
2. Tájékoztatás újonnan alakult községekről.
10/141. A 8. ülés jegyzőkönyvét a bizottság változtatás nélkül elfogadja.
10/142. Országnevek. A bizottság elfogadja a következő országneveket: Azerbajdzsán Köztársaság (eddig Azerbajdzsáni Köztársaság), Koreai Köztársaság (eddig Dél-Korea volt a rövid és a teljes név is), Burkina Faso (a rövid név eddig Burkina volt), Kirgizisztán (a rövid név eddig Kirgizia volt), Oroszország, Orosz Föderáció (eddig Oroszországi Föderáció, Orosz Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság).
10/142a. Országnevek. A bizottság elfogadja a következő országneveket: Ausztrál Államszövetség (eddig nem volt teljes névalak), Liechtensteini Fejedelemség (eddig Liechtensteini Hercegség), Kambodzsai Állam (eddig Kambodzsai Köztársaság).
10/143. Országrésznév. A bizottság elfogadja, hogy Németország Rajna-vidék-Pfalz tartományának új magyar neve Rajna-Pfalz legyen.
10/144. Országnév. A bizottság úgy határoz, hogy az országnévjegyzékben Tajvan neve mellett meg kell adni: Kína része.
10/145. Külföldi városok magyar neve. A bizottság elfogadja a következő magyar neveket: Brazíliaváros (a 9. ülés javaslatának megerősítése, a portugál nyelvű Brasília helyett), Tel-Aviv-Jaffa (Tel-Aviv-Yafo helyett), Szanaa (San`a' helyett), Pispek (Frunze helyett), Szentpétervár (eddig Leningrád).
10/146. MÁV-állomások neve. A bizottság elfogadja a következő állomásneveket: Alsógöd (eddig Göd alsó), Felsőgöd (eddig Göd felső), Zánkafüred (eddig Zánka-Úttörőváros, a helyi önkormányzat döntésétől függően), Ivacs (új állomás Veresegyház területén).
10/147. A bizottság minden esetben kapjon értesítést arról, ha új községnévre tesznek javaslatot; akkor is, ha a korábbi név visszaállításáról van szó.
10/148. A bizottság megállapítja, hogy a helységnévtárak betűrendjét a Magyar helyesírás szabályai 11. kiadásának 14. és 15. pontja határozza meg.
10/149. Új község alakulása. A bizottság javasolja, hogy a Ravazd községből kiválni készülő Tarjánpuszta településrész nevét önálló községként is tartsa meg.
10/150. Településrész neve. A bizottság javasolja, hogy az Érsekvadkert területén levő Dimitrovpuszta kapja vissza korábbi Szentlőrincpuszta nevét.

11. ülés (1992. február 24.)

1. Tájékoztatás a változások kapcsán előálló elnevezési problémákról.
11/151. Országnevek. A bizottság elfogadja a következő országneveket: Fehéroroszország, Fehérorosz Köztársaság (eddig Belorusszia, Belorusz Szovjet Szocialista Köztársaság), Tádzsikisztán, Tádzsik Köztársaság (eddig Tadzsikisztán, Tadzsik Köztársaság), Türkmenisztán (eddig teljes neve is volt, most nincs), Ukrajna (eddig teljes neve is volt, most nincs), Macedónia (eddig országrész, teljes neve nincs).
11/152. Országrésznevek. A bizottság elfogadja a következő országrészneveket: Oroszországon belül Adigeföld, Agai Burjátföld, Altaj-hegyvidék, Baskíria, Birobidzsán, Burjátföld, Csecsen- és Ingusföld, Csukcsföld, Csuvasföld, Dagesztán, Észak-Oszétia, Evenkiföld, Hakaszföld, Hanti- és Manysiföld, Jakutföld, Jamali Nyenyecföld, Kabard- és Balkárföld, Kalmükföld, Karacsáj- és Cserkeszföld, Karélia, Komiföld, Korjákföld, Mariföld, Mordvinföld, Nyenyecföld, Permi Komiföld, Tajmiri (Dolgan) Nyenyecföld, Tatárföld, Tuva, Udmurtföld, Uszty-ordinszkiji Burjátföld; Azerbajdzsánon belól Karabah, Nahicseván; Grúzián belül Abházia, Adzsaria, Dél-Oszétia; Tádzsikisztánon belül Badahsán.

12. ülés (1992. június 4.)

1. Tájékoztatás új bizottsági tagok kijelöléséről.
2. A helyi népszavazás elvetette, hogy a Balatonfűzfőhöz tartozó Fűzfőgyártelep önálló községgé váljon.
3. Győr megyei város eddigi Gorkijváros részének új neve: Erzsébetváros.
4. Tájékoztatás a földrajzi nevek egységesítésével foglalkozó ENSZ szakértői csoport Pozsonyban 1992. május 5-7. között tartott tanácskozásáról.
5. Tájékoztatás a Magyarország történeti névtára c. munkálatokról.
6. Tájékoztatás a megjelenés előtt álló Magyar helységnév-azonosító szótárról.
12/153. Új község alakulása. A bizottság javasolja, hogy a Tokodból kiválni készülő Tokodaltáró településrész nevét önálló községként is tartsa meg.
12/154. Új község alakulása. A bizottság javasolja, hogy a Badacsonytomajból kiválni készülő Badacsony települészrész nevét önálló községként is tartsa meg.
12/155. Új község alakulása. A bizottság javasolja, hogy a Polgár nagyközségből kiválni készülő Folyás településrész nevét önálló községként is tartsa meg.
12/155a. Új község alakulása. A bizottság javasolja, hogy a Kisszentmárton községből kiválni készülő Mailáthpuszta településrész önálló községként a Drávamailáth nevet kapja.
12/156. A bizottság úgy határoz, hogy ha az újonnan alakuló község neveként egy személy neve kerül javaslatba, akkor az illető alkalmassága ügyében az MTA Történettudományi Intézetéhez kell fordulni.
12/157. MÁV-állomás neve. A bizottság elfogadja a következő állomásneveket: Zánkafürdő (eddig Zánkafüred), Haris (új állomás Szentgotthárdon).
12/158. A bizottság úgy dönt, hogy az utca- és településnevek helyesírására vonatkozó tájékoztató egységes szerkezetben készüljön.
12/159. A bizottság megállapítja, hogy az Államigazgatási helynévkönyv téves megnevezés, mert a helynév a földrajzi név szinonimája.
12/160. A helységnevekben előforduló helyesírási hibák javítását a bizottság a KSH helységnévtár-szerkesztőségétől fogja kérni. A javításra szoruló helységnevek Baranyahidvég (helyesen Baranyahídvég), Bucsu (Búcsú), Bucsuszentlászló (Búcsúszentlászló), Csikóstőttős (Csikóstöttös), Füzvölgy (Fűzvölgy), Gyepükaján (Gyepűkaján), Hidvégardó (Hídvégardó), Himesháza (Hímesháza), Kővágótőttős (Kővágótöttös), Megyehid (Megyehíd), Nyirád (Nyírád), Óhid (Óhíd), Rábahidvég (Rábahídvég), Sajóhidvég (Sajóhídvég), Szabadhidvég (Szabadhídvég), Szihalom (Szíhalom), Szin (Szín), Szinpetri (Színpetri), Timár (Tímár).
12/161. MÁV-állomás neve. A MÁV javaslatára a bizottság sem támogatja azt az önkormányzati javaslatot, hogy Gyoma vasútállomás új neve Gyomaendrőd legyen.
12/162. MÁV-állomás neve. A bizottság nem támogatja a Siófokról érkezett megkeresést, hogy Balatonszabadi állomás új neve Siófok-fürdő legyen.

13. ülés (1992. október 26.)

13/156. A bizottság ülései kapjanak egységes számozást.
13/157. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 10., 11. és 12. ülés jegyzőkönyvét.
13/158. MÁV-állomások neve. A bizottság úgy dönt, hogy Körmend külső állomás új neve legyen Horvátnádalja; a Fótfürdő nevet a bizottság akkor támogatja, ha az önkormányzat az érintett településrészt is így nevezi el; a Verőce-Fenyves helyett a bizottság a Fenyveshegy nevet támogatja.
13/159. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Ládbesenyő név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
13/159. Új község alakulása. A bizottság azt támogatja, hogy az új község neve Ormosbánya legyen.
13/160. A bizottság csak az előzetes szűrésen átment kérdéssel foglalkozzék.
13/161. A bizottság úgy határoz, hogy a szovjet utódállamok földrajzi neveit nem az oroszon keresztül, hanem közvetlenül kell latin betűkre átírni.
13/162. A bizottság úgy határoz, hogy Oroszország autonóm területeinek földrajzi neveit továbbra is az oroszon keresztül kell átírni.
13/163. A bizottság úgy határoz, hogy a jugoszláv utódállamok földrajzi neveit latin betűs szerbhorvát írással kell leírni.
13/164. Településrésznevek. A bizottság úgy határoz, hogy a Geresd és Püspöklak nevek településrésznévként használhatók.
13/165. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Pálmajor név alkalmas az új község elnevezésére.
13/166. Új község alakulása. A bizottság azt támogatja, hogy az új község neve Uzsa legyen.
13/167. Balatonudvari településrészének neve. A bizottság támogatja, hogy Kiliántelep új neve Fövenyes legyen.
13/168. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Hunyadfalva név alkalmas az új község elnevezésére.
13/169. A bizottság véleményezi a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényjavaslatot.

14. ülés (1993. március 30.)

14/178. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Móricgát név alkalmas új község elnevezésére.
14/179. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 13. ülés jegyzőkönyvét.
14/180. MÁV-állomások neve. A bizottság úgy dönt, hogy Neszmélyi téglagyár állomás új neve legyen Várhegyalja; a makói állomás neveként Makó-Pfalz nem elfogadható; a Tiszavasvárin létrehozott új állomás neve legyen Szorgalmatos.
14/183. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Rádiháza név alkalmas új község elnevezésére.
14/184. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Pálosvörösmart név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
14/185. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Bocskaikert név alkalmas új község elnevezésére.
14/186. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Tormásliget név alkalmas új község elnevezésére.
14/187. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Csabaszabadi név alkalmas új község elnevezésére.
14/188. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Kétbodony név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
14/189. Új község alakulása. A bizottság megállapítja, hogy a Szántód név alkalmas új község elnevezésére.
14/190. MÁV-állomások neve. A bizottság úgy dönt, hogy Balatonszabadi állomás új neve Szabadifürdő, Balatonszabadi-Sóstó állomás új neve Szabadisóstó legyen.
14/191. Siófok településrészeinek neve. A bizottság javasolja a siófoki önkormányzatnak a Szabadifürdő és Szabadisóstó településrésznevek megállapítását.
14/192. A bizottság kisebb változtatásokkal támogatja a békéscsabai önkormányzat rendelettervezetét.
14/193. A bizottság kisebb változtatásokkal támogatja a békéscsabai önkormányzat által javasolt közterület- és településrészneveket.

15. ülés (1993. június 9.)

15/194. Községnév. A bizottság megállapítja, hogy Mátraszőlős községnév írásmódja az érvényes helyesírási szabályokat követi (az 1990. december 20-i 5/119. sz. határozat megerősítése).
15/195. MÁV-állomások neve. A bizottság elfogadja a következő állomásneveket: Makó új állomásának neve Hagymás; Balmazújváros új állomásának neve Tófürdő; Kenderes területén szezonjellegű új állomás neve az érdekeltek választásától függően Görbetó vagy Kakat.
15/196. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Nagykörű községből kiválni készülő Csataszög településrész önálló községként is tartsa meg nevét.
15/197. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 14. ülés jegyzőkönyvét.
15/198. A bizottság elfogadja a 12. és a 14. ülésen bemutatott Településnevek és utcanevek írásmódja című anyagot.
15/199. Országnevek. A bizottság elfogadja a következő országneveket: 15/200. Országrésznevek. A bizottság elfogadja a következő országrészneveket: 15/201. Külföldi városnevek. A bizottság elfogadja egyes külföldi városok magyar elnevezését: 15/202. A megszűnt Szovjetunió utódállamaihoz tartozó ország-, országrész- és városnevek megállapítására munkacsoport alakul a Külügyminisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Távirati Iroda és a Kartográfiai Vállalat képviselőjéből.

16. ülés (1993. december 15.)

16/203. Új község alakulása. A bizottság támogatja, hogy a Somogyvárhoz tartozó Vityapuszta külterületi településrész önálló községként a Vitya nevet kapja.
16/204. Új község alakulása. A bizottság támogatja, hogy a Mezőkereszteshez tartozó Csincse belterületi településrész önálló községként is ezt a nevet kapja.
16/205. Új község alakulása. A bizottság úgy dönt, hogy az Eddéhez tartozó Alsóbogát belterületi településrész önálló községként vagy ezt a nevet, vagy — helyi egyetértés esetén — a Bogát nevet kapja.
16/206. Új község alakulása. A bizottság támogatja, hogy az Izsófalvához tartozó Rudolftelep belterületi településrész önálló községként is ezt a nevet kapja.
16/207. Új község alakulása. A bizottság támogatja, hogy a Nyírtelekhez tartozó Görögszállás külterületi és Belegrád belterületi településrész együttesen önálló községként a Görögszállás nevet kapja. Ha csak Belegrád lesz önálló község, akkor az új község neve is Belegrád lesz.
16/208. Új község alakulása. A bizottság azt támogatja, hogy a Tiszakarádhoz tartozó Nagyhomoktanya külterületi településrész önálló községként a Nagyhomok nevet kapja.
16/209. Új község alakulása. A bizottság azt támogatja, hogy a Somogyszob területén fekvő Kaszópuszta és Görögszállás együttesen önálló községként a Kaszó nevet kapja.
16/210. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy határoz, hogy az FNB 15/195. sz. határozatában megállapított Görbetó vagy Kakat helyett a Kenderes és Kunhegyes közötti új vasútállomás neve Előhát legyen.
16/211. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy dönt, hogy a Nyíregyháza—Balsa vasútvonal Nyíregyháza területére eső új állomásának neve Fakapu legyen.
16/212. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy dönt, hogy a Szentes—Szolnok vasútvonalon Kunszentmárton külterületén az egykori Jaksorparti tanyák nevű megállóhely új neve Jaksorpart legyen.
16/213. MÁV-állomás neve. A bizottság akkor támogatja, hogy az Alsómocsolád területére eső Mágocs-Alsómocsolád vasútállomás új neve Alsómocsolád legyen, ha az érdekelt Mágocs község lemond nevének feltüntetéséről.
16/214. MÁV-állomás neve. A bizottság akkor támogatja, hogy a Vámosújfalu területére eső Olaszliszka-Tolcsva vasútállomás új neve Vámosújfalu legyen, ha az érdekelt két másik község lemond nevének feltüntetéséről.
16/215. MÁV-állomás neve. A bizottság fenntartja korábbi 14/190 sz. határozatát, mely szerint a Siófok területére eső korábbi Balatonszabadi vasútállomás új neve Szabadifürdő.
16/216. A 15. ülés jegyzőkönyvének elfogadása változtatás nélkül.
16/217. Országnevek. A bizottság elfogadja a következő országneveket: Andorrai Fejedelemség, Angolai Köztársaság, Azeri Köztársaság.
16/218. Országnevek. A bizottság elfogadja egyes nem független területek magyar neveit: Amerikai Csendes-óceáni-szigetek, Amerikai Szamoa, Amerikai Virgin-szigetek, Antarktisz, Bouvet-sziget, Brit Indiai-óceáni terület, Brit Virgin-szigetek, Cook-szigetek, Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek, Északi-Mariana-szigetek, Falkland-szigetek (Malvinas), Francia déli területek, Francia Guyana, Francia Polinézia, Gibraltár, Heard-sziget és McDonald-szigetek, Holland Antillák, Hongkong, Kajmán-szigetek, Karácsony-sziget, Kelet-Timor, Kókusz (Keeling)-szigetek, Makao, Norfolk-sziget, Nyugat-Szahara, Pitcairn-szigetek, Saint-Pierre és Miquelon, Szent Ilona, Tokelau-szigetek, Turks- és Caicos-szigetek, Új-Kaledónia, Wallis és Futuna.
16/219. Országrésznevek. A bizottság elfogadja a következő országrészneveket: 16/220. Külföldi városnevek. A bizottság elfogadja egyes külföldi városok magyar elnevezését: 16/221. Magyarország belvízrendszereinek neve. A bizottság a következő elnevezéseket javasolja: Adony—ercsi belvízrendszer, Ágotai belvízrendszer, Algyői belvízrendszer, Balatoni berkek belvízrendszer vagy Nagy-bereki belvízrendszer, Beregi belvízrendszer, Berettyó—Sebes-Körös közi belvízrendszer, Bodrogközi belvízrendszer, Bölcske—bogyiszlói belvízrendszer, Cibakháza—tiszaugi belvízrendszer, Dél-Duna-völgyi belvízrendszer, Dobai belvízrendszer, Dong-ér—halasi belvízrendszer, Dong-ér—kecskeméti belvízrendszer, Dráva menti belvízrendszer, Dögös—káka-foki belvízrendszer, Élővíz-csatornai belvízrendszer, Élővíz-főcsatornai belvízrendszer, Éri belvízrendszer, Érd—dunafüredi belvízrendszer, Észak-Duna-völgyi belvízrendszer, Fegyvernek—szajoli belvízrendszer, Fehér—Fekete-Körös közi belvízrendszer, Felső-szászberki belvízrendszer, Felső-szabolcsi belvízrendszer, Gerje-perjei belvízrendszer, Gyálai belvízrendszer, Gyáli belvízrendszer, Gyenda—tiszabői belvízrendszer, Gyomai belvízrendszer, Hamvas—sárréti belvízrendszer, Hanyi—saj-foki belvízrendszer, Hármas-Körös bal parti belvízrendszer, Hármas-Körös jobb parti belvízrendszer, Hejő—csincse—laskói belvízrendszer, Holt-sebes-körösi belvízrendszer, Hortobágy-berettyói jobb parti belvízrendszer, Hortobágyi belvízrendszer, Hosszú-foki belvízrendszer vagy Határ-éri-főcsatornai belvízrendszer, Igali belvízrendszer, Kálló—alsó-nyírvízi belvízrendszer, Keleti-főcsatorna menti belvízrendszer, Kettős-Körös jobb parti belvízrendszer, Kis-balatoni belvízrendszer, Kraszna bal parti belvízrendszer, Kurcai belvízrendszer, Kécskei belvízrendszer, Kölked—bédai belvízrendszer, Körös-éri belvízrendszer, Kőrös-éri belvízrendszer, Kígyósi belvízrendszer, Maros bal parti belvízrendszer, Mesterszállás—bartapusztai belvízrendszer, Mezőberényi belvízrendszer, Milléri belvízrendszer, Mohácsi-szigeti belvízrendszer, Mosoni-Duna jobb parti belvízrendszer, Mura menti belvízrendszer, Mártélyi belvízrendszer, Nyíri belvízrendszer, Nyugati-főcsatorna menti belvízrendszer, Örvény—abádi belvízrendszer, Percsora—sövényházi belvízrendszer, Rekettyési belvízrendszer, Réhelyi belvízrendszer, Rába menti belvízrendszer, Rábca—hansági belvízrendszer, Ráckevei (Soroksári)-Duna menti belvízrendszer, Sámsoni belvízrendszer, Sárközi belvízrendszer, Sió—nádor—kaposi belvízrendszer, Szamos—Kraszna közi belvízrendszer, Szeghalmi belvízrendszer, Szekszárd—bátai belvízrendszer, Szigetközi belvízrendszer, Taktaközi belvízrendszer, Tápé—vesszősi belvízrendszer, Tisza—Maros-zugi belvízrendszer, Tisza—Túr közi belvízrendszer, Tiszafüredi belvízrendszer, Túr—Szamos közi belvízrendszer, Túrkeve—mezőtúri belvízrendszer, Újszegedi belvízrendszer, Vidre-éri belvízrendszer, Zagyva jobb parti belvízrendszer, Zagyva menti belvízrendszer.
16/222. Külföldi vasútállomás neve. A bizottság úgy ítéli meg, hogy szükségtelen a szlovákiai Slovenské Nové Mesto területén fekvő vasútállomásnak magyar nevet adni.
16/223. Külföldi vasútállomás neve. A szlovákiai Komárom vasútállomásának magyar nevében a bizottság nem foglal állást.
16/224. A bizottság véleménye szerint a vasútállomások magyar nevének feltüntetésénél kérdésesnek látszik olyan módszer alkalmazásának helyessége, amikor a helyi magyar lakosság állomáshasználatának tükröztetése érdekében a magyar állomásnév nem az idegen nyelvű állomásnévben használt településnév magyar megfelelője, hanem egy másiké.

17. ülés (1994. június 9.)

17/225. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 16. ülés jegyzőkönyvét.
17/226. A bizottság úgy foglal állást, hogy az arab településneveket kezdő el- stb. névelőt térképen nagybetűvel kell írni, szöveg közben kisbetűs írásmód is használható.
17/227. Országnevek. A bizottság úgy foglal állást, hogy a magyar térképeken nem indokolt a Salvador helyett az El Salvador névalak használata.
17/228. Új község alakulása. A bizottság úgy dönt, hogy az Ötvöskónyi név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
17/229. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy határoz, hogy a Móricgáti tanyák állomás új neve legyen Hittanya.
17/230. Új község alakulása. A bizottság azt javasolja, hogy az új község neve Pilisjászfalu legyen.
17/231. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Gutaháza név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
17/232. Új község alakulása. A bizottság azt javasolja, hogy az új község neve Visnyeszéplak legyen.
17/233. MÁV-állomás neve. A bizottság elutasítja, hogy Szabadifürdő állomás új neve Siófokfürdő legyen.
17/234. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Monorierdő név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
17/235. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Tolmács név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
17/236. Községegyesítés megszüntetése. A bizottság úgy határoz, hogy a Kerepes és Kistarcsa nevek alkalmasak az ismét önállóvá váló községek elnevezésére.
17/237. Dunakeszi utcanév. A bizottságnak nem feladata annak megítélése, indokolt-e Szakál Ferencről utcát elnevezni.
17/238. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy Líbia új teljes hivatalos neve Líbiai Arab Szocialista Népi Közösség.
17/239. Országrésznév. A bizottság megállapítja, hogy az autonóm terület térképen használandó neve Krím.
17/240. Külföldi településnév. A bizottság megállapítja, hogy Nyugat-Szahara székhelyének neve helyes írásmóddal El-Ajún.
17/241. Külföldi településnév. A bizottság megállapítja, hogy Észak-Korea fővárosának neve helyes írásmóddal továbbra is Phenjan.
17/242. Országrésznév. A bizottság megállapítja, hogy Oroszország két új autonóm területének neve Csecsenföld, Ingusföld.

18. ülés (1994. december 15.)

18/243. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 17. ülés jegyzőkönyvét.
18/244. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Balajt név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
18/245. Új község alakulása. A bizottság azt javasolja, hogy az új község neve Nógrádkeresztúr legyen.
18/246. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Gáborfalva név alkalmas új község elnevezésére.
18/247. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Kulcs név alkalmas új község elnevezésére.
18/248. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Szőgye név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
18/249. Dunakeszi városrészének neve. A bizottság elutasítja az Alag név megváltoztatását.
18/250. Új község alakulása. A bizottság azt javasolja, hogy az új község neve Kecsegefornád legyen.
18/251. Új község alakulása. A bizottság azt javasolja, hogy az új község neve Szőlősdabas legyen.
18/252. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy Afganisztán új teljes hivatalos neve Afgán Iszlám Állam.
18/253. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy Guyana új teljes hivatalos neve Guyanai Köztársaság.
18/254. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy Kambodzsa új teljes hivatalos neve Kambodzsai Királyság.
18/255. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy Kiribati teljes hivatalos országneve megszűnt.
18/256. Országnevek. A bizottság egyes hivatalos országneveket csak az államközi kapcsolatokban javasol használni.
18/257. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy Madagaszkár új teljes hivatalos neve Madagaszkári Köztársaság.
18/258. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy Namíbia új teljes hivatalos neve Namíbiai Köztársaság.
18/259. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy Nyugat-Szamoa új rövid neve Szamoa.
18/260. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy Saint Christopher és Nevis új rövid neve Saint Kitts és Nevis, a teljes hivatalos országnév (Saint Christopher és Nevis Államszövetség) megszűnik.
18/261. A bizottság véleménye szerint az MTA Magyar Nyelvi bizottsága illetékes abban a kérdésben, hogy az -i képzőt kötőjellel vagy anélkül kell-e egyes idegen nevekhez hozzákapcsolni.
18/262. Víznév. A bizottság úgy dönt, hogy a Tisza-tó névre a következő ülésen kell visszatérni.
18/263. A bizottság támogatja, hogy az iskolai térképeken a kínai földrajzi nevek pinyin átírásban szerepeljenek.
18/264. A bizottság munkabizottságot hoz létre a Kína területére vonatkozó magyar exonimák megvizsgálására.
18/265. MÁV-állomás neve. A A bizottság úgy határoz, hogy Pázmány Egyetem név nem alkalmas az új állomás elnevezésére.

19. ülés (1995. március 23.)

19/266. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 18. ülés jegyzőkönyvét.
19/267. Víznév. A bizottság elfogadja a Tisza-tó nevet.
19/268. Új község alakulása. A bizottság azt javasolja, hogy az új község neve Kecsegefornád helyett Fornád legyen.
19/269. Új község alakulása. A bizottság azt javasolja, hogy az új község neve Szőlősdabas helyett Dabasszőlős legyen.
19/270. MÁV-állomás neve. A bizottság támogatja, hogy az új állomás neve Pázmáneum legyen.
19/271. Exonimák. A bizottság véleménye szerint bizonyos névalakok a magyarban is használatos helyi hivatalos névnek tekintendők.
19/272. Országnevek. A bizottság úgy dönt, hogy az országnévjegyzékben rövidítések helyett közérthető magyarázatok szerepeljenek.

20. ülés (1995. május 25.)

20/273. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 19. ülés jegyzőkönyvét.
20/274. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy az Újharangod név alkalmas új község elnevezésére.
20/275. Tiszafüred településrészének neve. A bizottság megállapítja, hogy a név helyes írásmódja Tiszaszőlős.
20/276. Testvérvárosi kapcsolat. A bizottság véleménye szerint a testvérvárosok nevét külön táblán kell feltüntetni; a táblákon szerepeljen az esetleges nemzetiségi név is.
20/277. A bizottság véleménye szerint a határokon túli magyar helységnevek használata nyelvi és nem politikai kérdés.
20/278. A bizottság készítsen jegyzéket az általános és a térképi használatra szánt határontúli magyar helységnevekről.
20/279. Határontúli magyar helységnév. A bizottság azt támogatja, hogy Komárno magyar neve Révkomárom legyen.

21. ülés (1995. június 26.)

21/280. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 20. ülés jegyzőkönyvét.
21/281. A bizottság állást foglal a Hogy hívják? Hol található? című kiadvánnyal kapcsolatban.
21/282. A bizottság elfogadja az egyes helységnevek írásmódjára vonatkozó előterjesztést.

22. ülés (1995. november 15.)

22/283. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 21. ülés jegyzőkönyvét.
22/284. Előterjesztést kell készíteni a határontúli magyar helységnevek használatával kapcsolatban.
22/285. A bizottság elfogadja az egyes helységnevek írásmódjára vonatkozó előterjesztést.
22/286. Nincs szükség a 20/279. számú határozat megváltoztatására.
22/287. Napirendre kell tűzni az iskolai térképeken használt földrajzi nevek kérdését.
22/288. Külföldi igazgatási nevek. A bizottság elfogadja a Dél-afrikai Köztársaság közigazgatási részeinek nevére tett javaslatot.

23. ülés (1995. december 18.)

23/288. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 22. ülés jegyzőkönyvét.
23/289. A bizottság állást foglal a földrajzi nevek anyakönyvi használatával kapcsolatban.

24. ülés (1996. március 27.)

24/290. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 23. ülés jegyzőkönyvét.
24/291. A bizottság munkabizottságot hoz létre a határontúli magyar helységnevek használatának kérdésében.
24/292. Nemzetiségi településnév. A bizottság javasolja, hogy Murakeresztúr hivatalos horvát neve Kerestur legyen.

25. ülés (1996. december 2.)

25/293. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 24. ülés jegyzőkönyvét.
25/294. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Pétfürdő név alkalmas új község elnevezésére.
25/295. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Algyő név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
25/296. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy az Annavölgy név alkalmas új község elnevezésére.
25/297. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Berente név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.

26. ülés (1995. december 16.)

26/298. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 25. ülés jegyzőkönyvét.
26/299. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Farkaslyuk nevet nem szükséges megfontolásra visszaküldeni a kezdeményezőknek.
26/300. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Farkaslyuk név alkalmas új község elnevezésére.
26/301. Ózd városrészének neve. A bizottság felhívja az önkormányzat figyelmét, hogy a helyes írásmód Hódoscsépány.
26/302. A bizottság elfogadja a hivatalos földrajzi nevek megállapításának irányelveit.

27. ülés (1997. február 10.)

27/303. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 26. ülés jegyzőkönyvét.
27/304. MÁV-állomás neve. A bizottság támogatja, hogy az új állomás neve Kanizsavár legyen.
27/305. Az érintettek az eddig szokásos módon kapjanak értesítést a bizottság határozatairól.

28. ülés (1997. június 23.)

28/306. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 27. ülés jegyzőkönyvét.
28/307. A bizottság a 71/1989. számú rendelet módosításáról szóló határozati javaslat egyes pontjait változtatás nélkül elfogadja.
28/308. A bizottság a 71/1989. számú rendelet módosításáról szóló határozati javaslat más pontjait kisebb módosításokkal elfogadja.
28/309. Új község alakulása. A A bizottság úgy határoz, hogy a Zichyújfalu név alkalmas új község elnevezésére.
28/310. Mike község külterületének neve. A bizottság javasolja, hogy a külterület neve Vízimalompuszta legyen.
28/311. Községnév változása. A bizottság elutasítja, hogy Tótszentmárton neve Szentmárton legyen.
28/312. MÁV-állomás neve. A bizottság támogatja, hogy az új állomás neve Fényes legyen.
28/313. MÁV-állomás neve. A bizottság javasolja, hogy Homokszentlőrinc állomás új neve Bösztör legyen.
28/314. MÁV-állomás neve. A bizottság elutasítja, hogy Göd állomás új neve Göd-Kertváros legyen.

29. ülés (1997. november 10.)

29/315. Új község alakulása. A bizottság javasolja, hogy az új község neve Tokodhuta legyen.
29/316. Községnév változása. A bizottság elutasítja, hogy Zalaszentlászló neve Zalaszentlászló-Gyülevész legyen.
29/317. A bizottság egyetért a Külügyminisztériumnak a magyar földrajzi neveknek nemzetközi szerződésekben való alkalmazásával kapcsolatos felkérésével.
29/318. Híd elnevezése. A bizottság úgy dönt, hogy a Beleznán épült híd neve Zrínyi Miklós híd legyen.
29/319. Híd elnevezése. A bizottság úgy dönt, hogy a szolnoki Tisza-híd neve Szent István híd legyen.
29/319. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 28. ülés jegyzőkönyvét.

30. ülés (1997. december 8.)

30/320. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 29. ülés jegyzőkönyvét.
30/321. A bizottság egyetért a Földrajzi nevek helyesírása kiadásával.
30/322. Szükséges, hogy a bizottság a szabályzatot rövidebb formában is közzétegye.
30/323. A 71/1989. számú rendelet módosítását szakértői ülésen kell megvitatni.

31. ülés (1998. június 22.)

31/324. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 30. ülés jegyzőkönyvét.
31/325. Új község alakulása. A bizottság azt javasolja, hogy az új község neve Óbarok legyen.
31/326. Siófok közterület- és városrésznevei. A bizottság jóváhagyja a siófoki önkormányzatnak küldött levelet.
31/327. Szolnoki közterületnév. A bizottság jóváhagyja a szolnoki polgármesternek küldött levelet.
31/328. Településrésznevek használata. A bizottság úgy határoz, hogy a településrésszé vált egykori községek nevét csonkítatlan formában kell használni.
31/329. A bizottság úgy határoz, hogy szabályozni kell a kisebbségi földrajzi nevek használatát.
31/330. Országnevek. A bizottság úgy határoz, hogy az országnevek jegyzékében egyes névváltozatokat lábjegyzetben kell feltüntetni.
31/331. Országnevek. A bizottság úgy határoz, hogy egyes országok esetében a korábbi nevet magyarázatként fel kell tüntetni.
31/332. Országnevek. A bizottság elfogadja a Dél-Afrika új rövid országnevet.
31/333. Országnevek. A bizottság elfogadja a következő hivatalos országneveket: Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság, Szamoai Független Állam.
31/334. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy a következő hivatalos országnevek törlendők: Grúz Köztársaság, Guyanai Szövetkezeti Köztársaság.

32. ülés (1998. december 21.)

32/335. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 31. ülés jegyzőkönyvét.
32/336. A bizottság úgy határoz, hogy a Földrajzi nevek helyesírása című kiadványról hivatalos lapban kell tájékoztatást közzétenni.
32/337. Közlekedési nevek. A bizottság javasolja, hogy készüljenek irányelvek a közlekedési táblákon feltüntetendő nevekről.
32/338. Csabdi külterületének neve. A bizottság támogatja, hogy Czékustanya új neve Tiborcztanya legyen.
32/339. Tanyanevek. A bizottság javasolja, hogy készüljenek irányelvek a tanyanevek tulajdonosváltás miatti megváltoztatásáról.
32/340. Ölbői utcanév. A bizottság tudomásul veszi a Dr. Hans Messer út nevet.
32/341. A bizottság rendeletmódosításokat javasol (27-28. ülés).

33. ülés (1999. október 27.)

33/342. Híd elnevezése. A bizottság úgy dönt, hogy a bajai Duna-híd neve Türr István híd legyen.
33/343. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 32. ülés jegyzőkönyvét.
33/344. Községnév változása. A bizottság elutasítja, hogy Szentbékkálla neve Szentbenedekkálla legyen.
33/345. Községnév változása. A bizottság elutasítja, hogy Nógrádszakál neve Nógrádszakal legyen.
33/346. MÁV-állomás neve. A bizottság támogatja, hogy Orosháza külső állomás új neve Szentetornya legyen.
33/347. MÁV-állomás neve. A bizottság támogatja, hogy az új állomás neve Kisvác legyen.
33/348. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Remeteszőlős név alkalmas új község elnevezésére.

34. ülés (1999. november 24.)

34/349. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 33. ülés jegyzőkönyvét.
34/350. A bizottság kisebb változtatásokkal elfogadja a kisebbségi földrajzi nevekre vonatkozó általános irányelveket.
34/351. A bizottság állást foglal a kisebbségi nevek gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

35. ülés (2000. május 15.)

35/352. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 34. ülés jegyzőkönyvét.
35/353. Dunakeszi városrésznevek. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a beterjesztett neveket.
35/354. MÁV-állomások neve. A bizottság javasolja, hogy az érintett állomások neve Kapostüskevár és Ivánfa legyen.
35/355. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Károlyháza név alkalmas új község elnevezésére.
35/356. Székesfehérvári üzletközpont neve. A beterjesztett Iszkaszentgyörgy-Városkapu helyett a bizottság a Hosszúhegyi városkapu nevet javasolja.
35/357. Fityeházi közterületnév. A bizottság tudomásul veszi, hogy az új közterület neve Szent István tér.
35/358. Tuzsér külterületének elnevezése. A bizottság elutasítja, hogy a tanya neve Nagyerdő dűlő legyen.
35/359. Tengernév. A bizottság úgy határoz, hogy a Perzsa (Arab)-öböl új magyar neve Perzsa-öböl legyen.
35/360. A bizottság megállapítja, hogy egyeztetésre van szükség általános névhasználati kérdésekkel kapcsolatban.

36. ülés (2000. november 8.)

36/361. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 35. ülés jegyzőkönyvét.
36/362. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Tiszaszőlős név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
36/363. Budapesti utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a beterjesztett neveket.
36/364. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Szorgalmatos név alkalmas új község elnevezésére.
36/365. MÁV-állomás neve. A bizottság javasolja, hogy az állomás neve Kaposszentjakab legyen, de elfogadhatónak tartja a Kapostüskevár nevet is.
36/366. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy dönt, hogy az állomás új neve Bodrogkisfalud legyen.

37. ülés (2001. január 29.)

37/367. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 36. ülés jegyzőkönyvét.
37/368. A bizottság módosítja a 36/363. számú határozat helyesírását (Bolgár kertész utca helyett Bolgárkertész utca).
37/369. Híd elnevezése. A bizottság elfogadja a Türr István híd elnevezést.
37/370. Tiszabezdédi közterületnevek. A bizottság kisebb módosításokkal támogatja a helyi önkormányzat rendelettervezetét.
37/371. Tiszabezdédi közterületnevek. A bizottság tudomásul veszi a beterjesztett neveket.
37/372. Nemzetiségi településnév. A bizottság támogatja, hogy Szigetújfalu új német neve Ujfluch legyen.
37/373. Új község alakulása. A bizottság azt támogatja, hogy az újonnan létrejövő község neve Daruszentmiklós legyen.
37/374. Csabdi külterületi településrészének neve. A bizottság támogatja, hogy a településrész neve Mészároshegy vagy Mihályhegy legyen.
37/375. Zákány község szétválása. A döntéshez további információra van szükség.
37/376. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Csörög név alkalmas új község elnevezésére.

38. ülés (2001. március 28.)

38/377. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a 37. ülés jegyzőkönyvét.
38/378. Fonyódi településrésznév. A bizottság elfogadja a Szúnyogsziget elnevezést.
38/379. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Szarvaskő név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
38/380. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Zákányfalu név alkalmas új község elnevezésére.
38/381. Debrecen külterületének elnevezése. A bizottság elutasítja, hogy Ondód új neve Kishegyes legyen.
38/382. MÁV-állomások neve. A bizottság megállapítja, hogy a valamely település nevét viselő, de más település területén fekvő állomás neve csak akkor változtatható meg, ha az érintett település önkormányzata a névről lemond.
38/383. A 36/366. számú határozat érvényét veszti.
38/384. Új község alakulása. A bizottság azt támogatja, hogy az újonnan létrejövő község neve Nemtibánya legyen, de elfogadhatónak tartja a Rákóczibánya nevet is.
38/385. Tengerfenék-domborzati nevek. A bizottság elfogadja a tengerfenék-domborzati fogalmak magyar megfelelőire tett javaslatot.

39. ülés (2001. június 6.)

39/386. A bizottság kisebb módosítással elfogadja a 38. ülés jegyzőkönyvét.
39/387. Egerszalóki területnév. A bizottság elfogadja a Ferenc-hegy elnevezést.
39/388. Pilisvörösvári közterületnevek. A bizottság tudomásul veszi a beterjesztett neveket.
39/389. Salgótarjáni területnév. A bizottság elfogadja a Szent Imre-hegy elnevezést.
39/390. Községnév változása. A bizottság elutasítja, hogy Balinka új elnevezése Balinka-Mecsér legyen.
39/391. Községnév változása. A bizottság támogatja, hogy Mezőfalva visszakapja a korábbi Hercegfalva elnevezést.
39/392. Egyes községnevek helyesírása. A bizottság megállapítja, hogy szükség van egyes községnevek írásmódjának felülbírálására.

40. ülés (2001. december 10.)

40/393. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 39. ülés jegyzőkönyvét.
40/394. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy dönt, hogy a tervezett új állomás neve Szabadságliget legyen.
40/395. Csévharaszti utcanév. A bizottság nem foglal állást a Horthy Miklós utca névvel kapcsolatban.
40/396. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Domonyvölgy név alkalmas új község elnevezésére.
40/397. Híd elnevezése. A bizottság úgy dönt, hogy a dunaföldvári Duna-híd neve Beszédes József híd legyen.
40/398. Fonyódi utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a beterjesztett utcaneveket.
40/399. Debreceni városrésznevek. A bizottság megállapítja, hogy a javasolt nevek érdemi elbírálásához továbi adatokra van szükség.
40/400. Vasútállomások neve. A bizottság nem fogadja el a kemencei kisvasút javasolt állomásneveit.
40/401. Egyes községnevek helyesírása. A bizottság véleménye szerint szükség van a beterjesztett helyesírási változások elbírálására.

41. ülés (2002. március 11.)

41/401. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 40. ülés jegyzőkönyvét.
41/402. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy az Ipolyszög név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
41/403. Egyes községnevek helyesírása. A bizottság elfogadja a javasolt változtatásokat.
41/404. Debreceni városrésznevek. A bizottság javasolja, hogy az utcanévtáblákon csak a hagyományos nevek szerepeljenek.
41/405. Debreceni városrésznevek. A bizottság tudomásul veszi a javasolt neveket.

42. ülés (2002. május 6.)

42/406. A 41. ülés jegyzőkönyvének elfogadása négy név utólagos módosításával.
42/407. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy határoz, hogy az eddigi Nyíresszőlőtelep vasútállomás új neve Vicziántelep legyen.
42/408. Új község alakulása. A bizottság támogatja, hogy a Sátoraljaújhely városhoz tartozó Széphalom településrész önálló községgé válása esetén tartsa meg eddigi nevét.
42/409. Határon túli magyar helységnevek. A bizottság összefoglaló állásfoglalást és elemzést küld a romániai 2001/215. sz. törvény mellékleteként megjelent névjegyzékről a Külügyminisztériumnak és a HTMH-nak.
42/410. A bizottság felveszi a kapcsolatot a NEKÖM-mel a máltai hibás térképi ábrázolás kapcsán.

43. ülés (2002. szeptember 30.)

43/411. A bizottság módosításokkal elfogadja a 42. ülés jegyzőkönyvét.
43/412. Határon túli magyar helységnevek. A bizottság módosítja a romániai 2001/215. sz. törvény névjegyzékéről szóló bizottsági állásfoglalást.
43/413. Tuzséri külterületi nevek. A bizottság elfogadja a beterjesztett neveket.
43/414. Észrevételek Pilisvörösvár utcanévrendeletének tervezetéhez.
43/415. Pilisborosjenői utcanevek. A bizottság elfogadja a beterjesztett neveket.
43/416. Új község alakulása. A bizottság javasolja, hogy Nagyszénászug, Budakeszi településrésze önállóság esetén legyen Budaszénás.

44. ülés (2002. december 9.)

44/417. A 43. ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása.
44/418. Településrésznév. Rúgottsár mint a különváló Pálosvörösmart településrésze.
44/419. Tengernevek. A bizottság nem ért egyet azzal, hogy a Japán-tenger neve a hivatalos dél-koreai álláspontnak megfelelően Keleti-tenger legyen.
44/420. Országnevek. Kelet-timori Demokratikus Köztársaság, Comore-szigeteki Unió.

45. ülés (2003. április 28.)

45/421. A bizottság módosításokkal elfogadja a 44. ülés jegyzőkönyvét.
45/422. Híd elnevezése. A bizottság egyetért a beszámolóban a Szekszárdi Bogyiszló híd névjavaslattal kapcsolatban előterjesztett válaszlevél-tervezettel.
45/423. Égitestek földrajzi nevei. A bizottság megállapítja, hogy az égitestek és az égitesteken előforduló alakulatok nevével kapcsolatos előterjesztés alkalmas a magyar nyelvű nevek egységes megállapítására, szükség esetén közreműködünk az előkészítésben és a kialakított nevek megvitatásában.
45/424. Országnevek. A bizottság elfogadja a Szerbia és Montenegró, Szerbia és Montenegró Államközösség neveket mint a korábbi Jugoszlávia helyébe lépő állam rövid és teljes nevét.
45/425. Országnevek. A bizottság előterjesztés alapján úgy dönt, hogy Afganisztán teljes neve megszűnik; a Bahreini Állam új teljes neve Bahreini Királyság; a Fidzsi Köztársaság új teljes neve Fidzsi-szigeteki Köztársaság; Kiribati eddig nem használt teljes neve Kiribati Köztársaság.
45/426. Országnevek. Hongkong, Makaó és Venezuela új teljes nevét, illetve a palesztin entitás nevét illetően a Külügyminisztérium további tájékoztatásáig a bizottság nem hoz döntést.
45/427. Országnevek. A bizottság az Egyesült Királyság név használatát valamelyik következő ülésen tárgyalja.
45/428. Az egyes helységnevek tekintetében hozott helyi képviselő-testületi határozatokat a Belügyminisztérium terjessze fel a köztársasági elnökhöz.
45/429. Új község alakulása. A bizottság egyetért azzal a javaslattal, hogy Encs és Gibárt egyesítésének megszüntetése esetén Gibárt kapja vissza eredeti nevét.
45/430. Új község alakulása. A bizottság egyetért azzal a javaslattal, hogy Tamási és Pári egyesítésének megszüntetése esetén Pári kapja vissza eredeti nevét.
45/431. Új község alakulása. A bizottság egyetért azzal a javaslattal, hogy Szikáncs Hódmezővásárhelyből önálló községként történő kiválása esetén tartsa meg a jelenlegi településrész nevét.
45/432. Veszprémi városrésznevek. A bizottság a Veszprémi repülőtér helyett az egykori falu emlékét őrző Szőlős nevet javasolja. A római számos, kerület utótagos megjelölések csak igazgatási névként, az ezekhez tartozó nevek csak településrészként használhatók.
45/433. A bizottság elfogadja a 45. ülés jegyzőkönyvét a következő változásokkal: a) az 5. lap 3. sorában az „igazgatásilag terület” kifejezés helyett igazgatási terület írandó; b) a 3. oldalon Hegedüs Ábelnek tulajdonított hozzászólás nem az ő szájából hangzott el; c) néhány kisebb jelentőségű gépelési hiba javítandó.
45/434. MÁV-állomás neve. A bizottság megállapítja, hogy a Vas megyei Felsőjánosfa területén lévő állomásnak a jelenlegi menetrendben feltüntetett Csöde-Jánosfa neve a hatályos jogszabály megkerülésével keletkezett. Az állomás neve helyesen Felsőjánosfa.
45/435. Országnevek. A bizottság úgy határoz, hogy Venezuela új teljes neve: Venezuelai Bolivári Köztársaság.
45/436. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy a nemzetközi jegyzékekben szereplő új egység neve Palesztin Autonóm Területek. A felmerült Palesztin Nemzeti Hatóság név jellege folytán földrajzi névként nem alkalmazható.
45/437. Híd elnevezése. A bizottság úgy határoz, hogy a tervezett M8 autópálya 6. és 51. sz. főutak közötti szakaszán épített Duna-híd neve Szent László híd legyen.
45/438. Dunaújváros településrészeinek neve. A bizottság egyetért a Dunaújváros egyes külterületi településrészeinek nevére tett helyi önkormányzati Barackos, Dombaidűlő és Farkasdűlő javaslatokkal.

46. ülés (2003. június 30.)

46/439. Tinnyei utcanevek. A helyes Táltosrét utca alak javításával, és annak tisztázásával, hogy valóban egy Mária királynéról kívánnak-e utcát elnevezni, vagy Nagy Lajos király leányáról, aki királynő volt, a bizottság tudomásul veszi Tinnye jegyzőjének Királyvölgy településrész utcaneveire vonatkozó előterjesztését.
46/440. Országnevek. A bizottság tudomásul veszi, hogy terjedőben van az Egyesült Királyság rövid országnév, ezt az országnévjegyzékben a Nagy-Britannia rövid név mellett terjedőben: Egyesült Királyság formában szerepelteti. Változatlanul megmarad a Nemzetközi kapcsolatokban az Egyesült Királyság országnév is használható lábjegyzet.
46/441. Határállomás neve. A bizottság egyetért azzal a javaslattal, hogy a jelenleg Bácsalmás nevét viselő határállomás új neve Kunbaja legyen.
46/442. Határállomások neve. A bizottság megerősíti, hogy a határ mindkét oldalán lévő határállomások nevének összekapcsolásakor nagykötőjelet használunk, pl. Hegyeshalom-Nickelsdorf.

47. ülés (2003. október 27.)

47/443. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 46. ülés jegyzőkönyvét.
47/444. Budapesti utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a beterjesztett utcaneveket.
47/445. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy az Inota név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
47/446. Szabadegyháza külterületének elnevezése. A bizottság az Ezüst Hárs Birtok nevet elfogadhatatlannak találja, helyette a Dérfitanya név megőrzését vagy a Borkatanya nevet támogatja.
47/447. Tiszaújváros városrésznevei. A bizottság elfogadja a Kertváros és Tiszapart elnevezéseket.
47/448. Közlekedési nevek. A bizottság a budapesti tömegközlekedési állomásnevekkel csak akkor kíván foglalkozni, ha azok nem településrész-, közterület- vagy intézménynevek változtatás nélküli átvételei.
47/449. MÁV-állomás neve. A bizottság megerősíti a Felsőjánosfa állomásnevet.
47/450. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy határoz, hogy az új létesítmény elnevezése Soroksár-Terminál legyen.
47/451. Híd elnevezése. A bizottság úgy határoz, hogy a Sajó új hídjának neve Mátyás király híd legyen.
47/452. Híd elnevezése. A bizottság felkéri a GKM-et, hogy készítse elő az M0 autóút északi Duna-hídjának elnevezését.
47/453. Országnevek. A bizottság megállapítja, hogy a Niuei Köztársaság nevet törölni kell az országnévjegyzékből.
47/454. Híd elnevezése. A bizottság úgy dönt, hogy az M0 autóút déli Duna-hídjának neve Deák Ferenc híd legyen.
47/455a. Hidak elnevezése. A bizottság úgy dönt, hogy egyazon folyón és egyazon településen ugyanazt a nevet csak egy híd viselheti.
47/455b. Hidak elnevezése. A bizottság megállapítja, hogy a hidak nevének nem része a folyó és a település neve.

48. ülés (2004. február 23.)

48/455. és 48/456. A bizottság kisebb változtatásokkal elfogadja a 47. ülés jegyzőkönyvét.
48/457. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Farkasfa név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
48/458. Községegyesítések megszüntetése. A bizottság vezetője felhatalmazást kap arra, hogy támogassa, hogy az ismét önállóvá váló községek visszakapják régi nevüket.
48/459. Hajdúböszörményi utcanevek. A bizottság állást foglal egyes hajdúböszörményi utcanevek helyesírásával kapcsolatban.
48/460. Magyarhertelend településrészének neve. A bizottság megerősíti a Barátúr nevet.
48/461. Dunavarsányi utcanevek. A bizottság támogatja, hogy pedagógusok emlékét utcanév formájában örökítsék meg.
48/462. Dunavarsányi utcanevek. A bizottság úgy határoz, hogy a Moby Dick utca név nem alkalmas közterület elnevezésére.
48/463. Fonyódi közterületnevek. A bizottság kisebb helyesírási változtatásokkal elfogadja a beterjesztett neveket.
48/464. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Mátrafüred név alkalmas új község elnevezésére.
48/465. Új község alakulása. A bizottság javasolja, hogy Gárdony város Gárdonyfürdő nevű településrészének neve új községgé alakulás esetén Kisvelence legyen.
48/466. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Somoskőújfalu név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
48/467. Budapesti utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a beterjesztett neveket.
48/468. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Kerekharaszt név alkalmas új község elnevezésére.
48/469. Szeged városrészének neve. A bizottság javasolja az önkormányzatnak a Délszeged név elfogadását.
48/470. Közlekedési nevek. A bizottság javasolja, hogy a közlekedési táblákon a Magyarországon kívüli települések esetében első helyen az idegen név, utána zárójelben a magyar név álljon. Ügyeljenek a rövid és hosszú magánhangzók megkülönböztetésére.
48/471. BKV-állomás neve. A bizottság levélben fordul a Főpolgármesteri Hivatalhoz a Stadionok metróállomásnévvel kapcsolatban.
48/472. Balmazújváros külterületének elnevezése. A bizottság tudomásul veszi a Visnyótanya nevet.
48/473. Budapesti kerület neve. A bizottság úgy határoz, hogy a Budapest Hegyvidék kerületnév alkalmatlan a helységnévtári bejegyzésre.
48/474. MÁV-állomások neve. A bizottság támogatja a MÁV törekvését, hogy a 17 karakternél hosszabb állomásnevek helyett új, rövidebb neveket alkossanak.

49. ülés (2004. május 24.)

49/475. A bizottság elfogadja a 48. ülés jegyzőkönyvét
49/476. Dunavarsányi utcanevek. A bizottság megállapítja, hogy a Habitat utca név a jogszabályoknak megfelel, de a magyar névrendszerben szokatlan.
49/477. BKV- és Volán-állomások neve. A bizottság felhívja a Fővárosi Közgyűlés figyelmét, hogy a BKV-vel és a Volánnal egyeztetve tegyen javaslatot az állomások új nevére.
49/478. Budapesti utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a Judit utca és a Dr. Zsámboki Pál tér neveket.
49/479. Múcsony község neve. A bizottság felkéri Múcsony önkormányzatát, hogy a javasolt változtatást további adatokkal indokolja meg.
49/480. Természetvédelmi nevek. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja a benyújtott jegyzéket.
49/481. A bizottság felhívja a Természetvédelmi Hivatal figyelmét, hogy a természetvédelmi nevek jegyzékének elfogadásához az ő jóváhagyásuk szükséges.
49/482. Åland (Ahvenanmaa) szigetcsoport neve. A bizottság javasolja, hogy magyar szövegekben a svéd nyelvű nevet használják.

50. ülés (2004. szeptember 27.)

50/483. A bizottság változtatás nélkül elfogadja a 49. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
50/484. Korongi híd. A bizottság jóváhagyja a bizottság egyes tagjainak telefonos állásfoglalását.
50/485. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Tapolcafürdő és a Görömbölytapolca nevek egyaránt alkalmasak az új község elnevezésére.
50/486. Budapesti városrésznevek. A bizottság tudomásul veszi a XX. kerület városrészeire javasolt neveket. A Pesterzsébet-Erzsébetfalva és Pesterzsébet-Szabótelep helyett javasolja az Erzsébetfalva, illetve Szabótelep alkalmazását.
50/487. Debreceni városrésznevek. A bizottság tudomásul veszi az önkormányzat által elfogadott neveket, és intézkedik nyilvántartásukról.
50/488. Csabdi külterületének elnevezése. A bizottság elfogadja a Forrásmajor nevet.
50/489. Tuzsér közterületének elnevezése. A bizottság az önkormányzatnak javasolja a Bezdédi út név elfogadását.
50/490. BKV-állomások neve. A bizottság felhívja a beterjesztő figyelmét, hogy az adott ügyben a Fővárosi Közgyűlés jogosult javaslatot tenni. Nem állapítható meg, hogy a beterjesztő pontosan mely állomások nevének megváltoztatását javasolja.

51. ülés (2004. december 20.)

51/491. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja az 50. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
51/492. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Mözs név alkalmas az új község elnevezésére.
51/493. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Monorierdő név alkalmas az új község elnevezésére.
51/494. Vasútállomások neve. A bizottság utólagosan jóváhagyja a kemencei kisvasút állomásainak a hivatalos vasúti menetrendben megjelent elnevezéseit.
51/495. BKV-megállóhelyek neve. A bizottság elfogadja a Kőérberek és Savoya Park neveket.
51/496. Fonyódi utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a Karácsony Sándor utca és a Balaton utca neveket.
51/497. Tompai utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a Malom utca elnevezést.
51/498. A Magas-Tátra földrajzi nevei. A bizottság tudomásul veszi a Futó Endre által összeállított anyagot.
51/499. Vajdasági magyar helynevek. A bizottság kezdeményezi, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az észrevételeknek megfelelően dolgozza át a névanyagot.

52. ülés (2005. április 4.)

52/500. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja az 51. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
52/501. Hidak elnevezése. A bizottság úgy határoz, hogy a Keleti-főcsatorna hídjainak neve Bocskai híd, Szent Mihály híd és Szőlősi híd legyen.
52/502. Budapesti utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a beterjesztett V. és XVIII. kerületi neveket.
52/503. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Szentjakab név alkalmas az új község elnevezésére.
52/504. Új község alakulása. A bizottság úgy határoz, hogy a Tekenye név alkalmas az ismét önállóvá váló község elnevezésére.
52/505. Új község alakulása. A bizottság azt támogatja, hogy az új község neve Hódoscsépány legyen.
52/506. Káptalanfai utcanév. A bizottság tudomásul veszi az Ipartelep utca elnevezést.
52/507. Budapesti utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a beterjesztett XXII. kerületi neveket.
52/508. Szarvasi településrésznevek. A bizottság a Kishídköz nevet támogatja, de a Szentesi úti lakópark nevet nem.
52/509. Vajdasági magyar helynevek. A bizottság vezetője készítsen új előterjesztést a témáról.

53. ülés (2005. június 20.)

53/510. Hajdúböszörmény településrészeinek neve. A bizottság támogatja, hogy a településrészek neve Bodaszőlő, Hajdúvid és Pród legyen.
53/511. Mezőtúr településrészeinek neve. A bizottság kisebb módosításokkal elfogadja a beterjesztett neveket.
53/512. Csabdi közterületnevek. A bizottság úgy dönt, hogy a Széphegyi utca név elfogadható, a Kerekerdő Pihenőpark helyett viszont a bizottság a Kerekerdő park vagy a Kerekerdő elfogadását javasolja.
53/513. Strasbourg magyar neve. A bizottság nem támogatja a Strasszburg exonima bevezetését.
53/514. Vonatpótló autóbuszjárat megállóinak neve. A bizottság elfogadja a javasolt neveket.
53/515. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja az 52. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.

54. ülés (2005. október 17.)

54/516. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja az 53. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
54/517. Új község alakulása. A bizottság támogatja, hogy az új község neve Pilismagdolna vagy Magdolnavölgy legyen.
54/518. Ácsteszér külterületének elnevezése. A bizottság elfogadja a Barkatanya nevet.
54/519. Balmazújváros külterületének elnevezése. A bizottság a Koroknai Farm helyett a Koroknaitanya vagy Koroknaimajor nevet támogatja.
54/520. Recsk külterületének elnevezése. A bizottság a Galagonyástanya nevet támogatja.
54/521. Bátaszék településrészeinek neve. A bizottság tudomásul veszi a Kövesd és Lajvér neveket.
54/522. Budapesti városrésznév. A bizottság a Szent Imre-város névalakot támogatja.
54/523. Budapesti utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a beterjesztett XXII. kerületi utcaneveket.
54/524. Budapesti utcanevek. A bizottság nem támogatja, hogy a Nyugalom utca neve Csuszka utca legyen.
54/525. Győri közterületnév. A bizottság tudomásul veszi a Nádor aluljáró elnevezést.
54/526. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy dönt, hogy a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút új állomásának neve Vadaspark legyen.
54/527. Vajdasági magyar helynevek. A bizottság ad hoc bizottságot hoz létre, amely tételesen áttekinti a vajdasági magyar helységneveket.
54/528. Borvidékek neve. A bizottság elfogadja a borvidékek nevének jegyzékét.

55. ülés (2005. december 19.)

55/529. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja az 54. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
55/530. Borvidékek neve. A bizottság módosítja az 54/528. számú határozatot.
55/531. Esztergom településrészének neve. A bizottság megerősíti a Pilisszentlélek nevet.
55/532. Budapesti városrésznév. A bizottság az 54/522. számú határozattal szemben a Szentimreváros névalakot támogatja.
55/533. Budapesti közterületnév. A bizottság tudomásul veszi, hogy a Farkasréti tér új neve Márton Áron tér.
55/534. Bajai szigetnév. A bizottság úgy dönt, hogy az eddigi Petőfi-sziget neve Kis-Pandúr legyen.
55/535. HÉV-megállóhely neve. A bizottság támogatja, hogy Tölgyes megállóhely neve Szentjakab legyen.
55/536. Bakonybél külterületének neve. A bizottság támogatja, hogy a külterületi lakotthely neve Gáthegyalja, az ott levő közterület neve Gáthegyalja dűlő legyen.
55/537. Vajdasági magyar helynevek. Az ad hoc bizottság által összeállított névjegyzéket a bizottság kisebb módosításokkal elfogadja.
55/538. Budapesti közterületnevek. A bizottság tudomásul veszi a Nyugalom utca és a Csuszka utca neveket.

56. ülés (2006. április 25.)

56/539. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja az 55. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
56/540. Természetvédelmi területek nevei. Az új természetvédelmi területek névjegyzékét a bizottság érdemi tárgyalásra alkalmatlannak találja.
56/541. Közúti jelzőtáblák. A bizottság kifogásolja, hogy a közúti táblákon az ö és ő, illetve az ü és ű betűk nem különböztethetők meg.
56/542. Budapesti utcanevek. A bizottság tudomásul veszi a beterjesztett XXIII. kerületi utcaneveket.
56/543. Pusztazámori utcanév. A bizottság a Kmoskó Mihály utca névvel kapcsolatban szakvéleményt kér.
56/544. Győr városrészének neve. A bizottság támogatja, hogy a városrész neve Városrét legyen.
56/545. Repülőtér neve. A bizottság nem támogatja, hogy a Ferihegyi repülőtér neve Bartók Béla Repülőtér legyen.
56/546. Országnevek. A bizottság módosítja az országnevek jegyzékét.

57. ülés (2006. szeptember 18.)

57/547. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja az 56. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
57/548. Híd elnevezése. A bizottság úgy dönt, hogy az M0 autóút épülő északi Duna-hídjának neve Megyeri híd legyen.
57/549. Hidak elnevezése. A bizottság ad hoc bizottságot hoz létre, hogy az tegyen javaslatot a következő években megépülő Duna-hidak elnevezésére.
57/550. Budapesti közterületnevek. A bizottság turomásul veszi a beterjesztett új közterületneveket.
57/551. Metróállomás neve. A bizottság elutasítja a BKV ZRt. javaslatát, hogy a Pillangó utca metróállomás neve Kincsem Park legyen.
57/552. Csabdi közterületnév. A bizottság támogatja, hogy Csabdi egyik közterületének neve Vasztélyi út legyen.
57/553. Balmazújváros külterületének neve. A bizottság továbbra sem támogatja, hogy a külterületi lakotthely neve Koroknaibirtok legyen.
57/554. Természetvédelmi nevek. A bizottság ad hoc bizottságot hoz létre, hogy az tegyen javaslatot az újonnan alakuló tájvédelmi körzetek és természetvédelmi területek elnevezésére.
57/555. MÁV-állomások neve. A bizottság támogatja egyes vasútállomások nevének megváltoztatását: Budapest-Üröm helyett Üröm; Budapest-Kelenföld helyett Kelenföld; Budapest-Ferencváros helyett Ferencváros; Budapest-Zugló helyett Zugló; Budafok-Belváros helyett Budafok; Budafok-Háros helyett Háros. A bizottság támogatja, hogy a budapest—székesfehérvári vasútvonal új állomásainak neve Rózsakert, Barosstelep, Dinnyés, Börgöndpuszta legyen; valamint hogy a debrecen—nyíregyházi vasútvonal egyik állomásának neve Fényesudvar legyen. Feltételekkel támogatja a bizottság a következő változtatásokat: Budafok-Albertfalva helyett Albertfalva; Nagytétény-Érdliget helyett Tétényliget; Nagytétény-Diósd helyett Diósd. A bizottság a Budapest-Soroksári út név helyett rövidebb, kifejezőbb név ajánlását kéri. A Dinnyésmed állomásnév helyett a bizottság az Ódinnyés, a Nagyerdő név helyett a Júliamajor nevet ajánlja.

58. ülés (2006. december 18.)

58/557. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja az 57. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
58/558. Híd elnevezése. A bizottság úgy dönt, hogy az M7 autópálya épülő Mura-hídjának neve Zrínyi híd legyen.
58/559. Pethőhenyei közterületnév. A bizottság támogatja, hogy Pethőhenye Hegyhát dűlő nevű közterületének neve Szüret utca legyen.
58/560. Villányi közterületnév. A bizottság támogatja, hogy Villány egyik közterületének neve 56-os mártírok tere legyen.
58/561. Borvidékek dűlőnevei. A bizottság felhívja az FVM figyelmét, hogy a jövőben, mielőtt a borvidékek dűlőinek elnevezéseiről határoznának, kérjék ki a bizottság véleményét.
58/562. MÁV-állomás neve. A bizottság úgy dönt, hogy a Debrecen-Csapókert megállóhely helyett létesülő új megállóhely neve Sámsonikert legyen.

59. ülés (2007. április 17.)

59/563. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja az 58. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
59/564. Fonyódi külterület neve. A bizottság nem támogatja, hogy Fonyód Fehérbézseny nevű külterületének vagy az oda tartozó egyik tanyának neve Kakastanya legyen.
59/565. BKV-állomás neve. A bizottság úgy dönt, hogy a Stadionok nevű metróállomás új neve ne változzék Puskás Ferenc Stadionra.
59/566. Új község alakulása. A bizottság támogatja, hogy az ismét önállóvá váló Oros község visszakapja eredeti nevét.
59/567. Zsámbéki közterületnév. A bizottság nem támogatja, hogy Zsámbék egyik közterületének neve Medicontur utca legyen.
59/568. Védett természeti területek elnevezése. A bizottság kisebb változtatásokkal elfogadja a védett természeti területek névsorát, amelyet az ad hoc bizottság terjesztett be.

60. ülés (2007. június 25.)

60/569. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja az 59. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
60/570. Pilisszentkereszti településrésznév. A bizottság megállapítja, hogy Dobogókő eddig is be volt jegyezve Pilisszentkereszt településrészeként.
60/571. Duna-híd neve. A bizottság úgy dönt, hogy a Dunaújváros mellett épülő híd neve Pentele híd legyen.
60/572. MÁV-állomások neve. A bizottság elfogadja a Budapest területén tervezett új állomások elnevezéseit: Akadémiaújtelep, Aranyvölgy, Bivalyrét, Éles sarok, Káposztásmegyer, Kőbánya, Kőérberek, Közvágóhíd, Lágymányos, Ligettelek, Marcheggi híd, Nádorkert, Népliget, Pestújhely, Rákosfalva, Rákoskeresztúr, Rákosszentmihály, Rómaipart, Törökőr, Újpalota, Városliget, Városszélitelep.

61. ülés (2007. október 8.)

61/573. A bizottság kisebb javításokkal elfogadja a 60. ülés beterjesztett jegyzőkönyvét.
61/574. Duna-híd neve. A bizottság úgy dönt, hogy a Szentendrei-Duna tahitótfalui hídjának neve Tildy híd legyen.
61/575. Esztergomi hidak neve. A bizottság úgy határoz, hogy a Szent Miklós híd név alkalmas a híd elnevezésére; az Árpád-házi Szent Erzsébet híd név helyett javasolja a Szent Erzsébet híd változat elfogadását.
61/576. Budapesti közterületnevek. A bizottság a Demjén István utca nevet tudomásul veszi, a Mindszenty József bíboros tér helyett rövidebb név választását javasolja a Közgyűlésnek.
61/577. Monori településrésznév. A bizottság a Monor Kertváros név helyett a Kertváros név, vagy valamely jellemzőbb név elfogadását javasolja az önkormányzatnak.
61/578. Pécsi városrész-, településrész- és közterületnevek. A bizottság kisebb változtatásokat javasol az önkormányzat által elfogadott névjegyzékhez képest.