Espolarte - Tengeri emlősök - Szirénfélék

Szirénfélék

Rendszertani helyük

A szirénfélék az emlősök (Mammalia osztályának egyik rendjét (Sirenia) alkotják.

Csoportosításuk

Napjainkban négy szirénfaj él a Földön. Ezek két családba oszthatók. A manatiszfélék (Trichechidae) közé 3 faj tartozik: a karibi manatisz (Trichechus manatus, az amazonasi manatisz (Trichechus inunguis) és a nyugat-afrikai manatisz (Trichechus senegalensis). A dugongféléknek Dugongidae) egyetlen faja él, a dugong (Dugong dugon). A vele rokon Steller-féle tengeri tehenet (Hydrodamalis gigas) a 18. században az utolsó példányig kiirtották.

Elnevezéseik

Furcsának tűnhet, hogy ezeket a formátlan állatokat a görög mitológia szépséges nőalakjairól, a szirénekről nevezték el. Pedig a magyarázat egyszerű. A szirének emlői, akárcsak az embernél (vagy az elefántnál) a két mellső láb között helyezkednek el. Ez elegendő volt ahhoz, hogy a kiéhezett tengerészek a felbukkanó állatokban nőt lássanak. Ugyanez tükröződik a "mell" jelentésű karibi manati szóban is.

Szintén az emlőkre utal a magyar nyelvben is elterjedt tengeri tehén kifejezés. A kihalt Steller-féle tengeri tehén latin nevének jelentése "óriás vízi tehén".

A görög eredetű Trichechus nemzetségnév jelentése "szőrös", ez az állatok gyér szőrzetére utal. Az inunguis jelentése "karmok nélküli". A dugong neve a maláj nyelvből ered.

Élőhelyük

Valamennyi ma élő szirénfaj a trópusok lakója. Nem igazán a nyílt tengert kedvelik, inkább a partmenti mocsarakat, nagyobb folyókat, tavakat.

A karibi manatisz egyik alfaja főleg Floridában él, de észak felé Washingtonig, nyugat felé a mexikói határig is elvándorol. Másik alfaja Közép- és Dél-Amerika karibi partvidékén, a karibi szigeteken honos, de eljuthat az Amazonas torkolatáig is. Néhány példányát a Panama-csatornába telepítették, hogy gátat vessenek a vízinövények túlzott elszaporodásának; ezek mára a Csendes-óceánba is eljutottak.

Az amazonasi manatisz az Amazonasban, annak mellékfolyóiban és árterein él. A nyugat-afrikai manatisz Afrika partjai mentén Szenegáltól Angoláig található meg; a nagyobb folyókon több száz kilométerre is felúszik.

A dugong valaha az Indiai-óceán partvidén és a délkelet-ázsiai szigetvilágban mindenfelé előfordult. Mára élettere több különálló részre szakadt szét; Ausztrália, Madagaszkár, India, Indonézia egyes partszakaszain található meg.

A kipusztult Steller-féle tengeri tehén a történelmi időkben a Bering-tengeren, a Parancsnok-szigetek térségében élt.

Vissza a tengeri emlősök kezdőlapjára