Espolarte - Utazás - Portugália - Földrajz

Portugália földrajza

Portugália független ország Dél-Európában, az Ibériai-félsziget nyugati részén; az európai szárazföld legnyugatibb országa. Északról és keletről Spanyolország, délről és nyugatról az Atlanti-óceán határolja. Portugália területéhez tartozik két atlanti-óceáni szigetcsoport: Madeira és az Azori-szigetek.

Természeti viszonyok

Felszín

A száazföldi Portugália északi része nagyobbrészt idős kőzetekből, főleg gránitból és gneiszből álló hegyvidék. Az északnyugat-délkeleti csapású hegyvonulatok 1000—1500 méteres magasságot érnek el (Serra do Gerês 1525 m). Északkeleten a hegyláncok között 600—800 m magas fennsíkok terülnek el, ez Trás-os-Montes ('hegyek mögött') és Beira Alta ('Magas-Beira') vidéke. Nyugatabbra a fennsíkok helyét alacsony dombvidékek veszik át (Minho, Beira Litoral).

Az ország középső részén húzódik a száazföldi Portugália legmagasabb hegylánca, a Spanyolországban is folytatódó, a variszkuszi hegységképződés során felgyűrődött Cordilheira Central ('központi hegylánc', nálunk inkább Kasztíliai-választóhegységként ismerik). Itt emelkedik a száazföldi Portugália legmagasabb hegye, a Serra da Estrela (1993 m). Nyugatabbra a Cordilheira Central alacsony dombvidékké szelídül, ez Estremadura vidéke (nem tévesztendő össze a spanyolországi Extremadurával.

Dél-Portugália jórészt alacsony dombvidék, az idős kőzeteket itt fiatalabb üledékek fedik. Ez Alentejo vidéke. Alentejo legmagasabb hegye a Serra de São Mamede (1025 m).

A legdélibb országrész Algarve, a nyugat-keleti futású partvidék. Itt a főleg jura mészkőből álló, az alpi hegységképződés során felgyűrődött Algarvei-hegység emelkedik (902 m).

Portugália legnagyobb alföldje a Tejo feltöltött medencéje, a Ribatejo; ez a magyar Alföldre emlékeztető, teljesen lapos táj. Nagyobb síkságok vannak Beira és Alentejo partmenti területein is.

Madeira és a szomszédos Porto Santo vulkáni eredetű szigetek a portugál partoktól 800 km-re. Madeira szigete vad hegyvidék (Pico Ruivo 1862 m), partjait sokszor több száz méteres sziklafalak szegélyezik.

Az Azori-szigetek (Açores) a portugál partoktól 1500 km-re nyugatra, az Atlanti-hátság területén emelkednek. A 9 nagyobb szigetből (São Miguel, Santa Maria, Terceira, Graciosa, Pico, Faial, São Jorge, Flores, Corvo) álló szigetcsoport vulkáni eredetű. Legutóbb 1957-ben tört ki a Capelinhos vulkán Faial szigetén. Pico ('csúcs) szigetén áll a 2351 m magas Ponta do Pico vulkán, Portugália legmagasabb hegye.

Éghajlat

A szárazföldi Portugália mediterrán éghajlatú. Északon az óceáni hatás is érvényesül. Portóban az évi középhőmérséklet 13 °C, az évi csapadék 1200 mm. Az északi hegyvidékek évi csapadéka a 3500 mm-t is elérheti. A csapadék nagyobb része télen hull, de nyáron is gyakran esik. Délen az éghajlat melegebb és szárazabb: Lisszabon középhőmérséklete 18 °C, évi csapadéka 750 mm. Az algarvei Faro évi csapadéka 525 mm. A csapadék zöme télen hull, a nyár szinte teljesen száraz.

Madeira szigetén a nyári középhőmérséklet 23 °C, a téli 15 °C.

A Dél-Portugáliával azonos szélességen fekvő Azori-szigeteken a nyári középhőmérséklet 24 °C, a téli 13°C. A csapadék a tengerparton 700—1600 mm (nyugaton több, keleten kevesebb), de a Ponta de Pico csúcsán évi 6000 mm-nél is több hullik. A szigetekről kapta nevét az Európa és Észak-Afrika éghajlatát nagyban befolyásoló légköri jelenség, az azori maximum.

Vízrajz

Portugália nagyobb folyói mind Spanyolországban erednek, és nyugat felé folynak. Legfontosabb folyók északról dél felé a Minho (spanyolul Miño), a Douro (Duero), a Tejo (Tajo, az ország legnagyobb folyója) és a Guadiana. A leghosszabb, Portugáliában eredő folyó a Mondego (234 km). A Tejo, a Sado és a Vouga nagy kiterjedésű, mocsaras deltatorkolattal ömlik a tengerbe. Természetes tavakban Portugália szegény, viszont rengeteg a folyók felduzzasztásával létrehozott víztároló; közülük a legnagyobb az Alqueva-víztároló a Guadiana folyón.

Népesség

Portugália lakosainak száma mintegy 10,8 millió fő. Ebből bevándorló 430 ezer; többségük Brazíliából, a volt afrikai gyarmatokról (Angola, Bissau-Guinea, Mozambik, Zöld-foki-szigetek), valamint Közép- és Kelet-Európából érkezett. A bevándorlóktól eltekintve Portugália etnikailag majdnem egységes. A lakosság az újlatin nyelvek közé tartozó portugált beszéli; Miranda do Douro környékén mintegy 15000-en használják a portugálhoz nagyon közel álló mirandesa nyelvet.

Az 1000 főre jutó születések száma évi 10,59, a halálozásoké 10,56. A nettó migrációs ráta 3,3 ezrelék/év, azaz az ország népessége már csak a bevándorlásnak köszönhetően nő. A születéskor várható élettartam nőknél 81,4 év, férfiaknál 74,6 év.

Portugália legnagyobb városa Lisszabon (560 ezer lakos), az agglomerációban 2,6 millió ember él. A második legnagyobb város a 260 ezer lakosú Porto; agglomerációjának 2 millió lakosa van. A népesség rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg az ország területén: a Setúbaltól a Minho folyóig húzódó 50 km széles tengerparti sávban, amely az ország területének 18 %-át jelenti, a lakosság 64 %-a él. Sűrűn lakottak a szigetek és az Algarve tengerpartja is, míg a szárazföld belseje ritkán lakott.

Gazdaság

Portugália fejlett piacgazdaság. Az egy főre jutó GDP 21.800 dollár, ami meghaladja Magyarország értékét, de elmarad Csehországétól. A GDP 5 %-a a mezőgazdaságból, 28 %-a az iparból, 67 %-a a szolgáltatásokból származik. A munkanélküliségi ráta 8%.

Mezőgazdaság

Az ország területének 26 %-a szántóföld, 9 %-a gyümölcsös és szőlő, 9 %-a legelő, 36 %-a erdő, 20 %-a egyéb. Portugália világelső a parafa termelésében. Nagy hagyományokkal rendelkezik a szőlő- és bortermelés is, elsősorban a Douro völgyében. További fontos mezőgazdasági termékek az olivaolaj, a búza, a kukorica, a narancs.

Bányászat, ipar

Portugáliában fejlett az ércbányászat (réz, volfrám, ón, urán). Az ipar vezető ágai a textilipar, a fafeldolgozás, a kohászat, a kőolajfinomítás, a vegyipar. A fő ipari központok Lisszabon és Porto, valamint agglomerációjuk; Covilhã textiliparáról, Sines kőolajfinomítójáról híres.


Ha jól ismered Portugáliát, és részletesebb ismertetést írnál az ország vagy valamelyik országrész földrajzi viszonyairól, itt megteheted.

Név (nickname):
E-mail cím (nem kötelező):
Saját weboldal címe:
Hol jártál?
Tapasztalataid:
Köszönjük a hozzászólást!